Gjennomgående dokumentasjon i yrkesfagene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Åssiden videregående skole prøve ut en gjennomgående dokumentasjonsordning for elever i videregående opplæring.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Åssiden videregående skole skal prøve ut tilsvarende dokumentasjon som benyttes i prosjekt til fordypning (PTF). "Blir.no" benyttes fra høsten 2010 i prosjekt til fordypning i hele skolen. Nå skal vi prøve ut dokumentasjonssystemet i de ordinære læreplanene for fag, forteller avdelingsleder Toralf Hagen.

Dokumentasjonen skal være digital, og ikke omfatte vurdering.

 

Hvem deltar?
Fire fagområder skal teste ut gjennomgående dokumentasjon, det er elektro, teknikk og industriell produksjon, helse og sosialfag og bygg- og anleggsteknikk. Prosjektet skal gjennomføres i fem fylkeskommuner, og tre videregående skoler i Buskerud skal delta i utprøvingen. Åssiden vgs skal omfatte 1 klasse VG1 elektrofag og 1 klasse VG2 elenergi.

 

Formål med utprøvingen
Flere bransjer har gjennom sine faglige råd etterlyst mer konkret informasjon om hva elevene/lærlingene har vært igjennom av praktisk arbeid. Dokumentasjonen skal dekke arbeidsgiveres behov for dokumentasjon av hva eleven/lærlingen har deltatt i av læringsaktiviteter, og elevens/lærlingens/fagarbeiderens behov for dokumentasjon av deltakelse i læringsaktiviteter, dvs læringsaktiviteter utover det som fremkommer gjennom kompetansemål i læreplanene.

Utprøvingen skal foregå skoleåret 2010-11 og skal evalueres av eksterne aktører våren 2011. Utprøvingen skal være med på å gi grunnlag til å ta stilling til om dokumentasjonsordningen skal innføres permanent og forskriftsfestes.

 

Krav til dokumentasjonen
Det stilles konkrete krav til utprøving av denne dokumentasjonsordningen, blant annet at den skal være på individnivå. Det skal prøves ut ordninger hvor eleven/lærlingen selv fyller ut dokumentasjon uten at denne godkjennes av skole/lærebedrift og ordninger hvor eleven/lærlingen selv fyller ut dokumentasjonen som i ettertid godkjennes av skole/lærebedrift.

Fylkeskommunene og de faglige rådene som skal delta i utprøvingen skal selv utforme detaljene for de ulike modellene.

 

Kontaktperson
Skolens kontaktperson i dette prosjektet er avdelingsleder elektrofag, Toralf Hagen, telefonnummer 32 24 61 00.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.