Fra ufaglært til faglært

Prosjektet ”Uønsket deltid” har ført 22 ansatte i Drammen kommune på kurs i regi av Opus. Målet er at ufaglærte både skal få formell kompetanse og full stilling.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Kurset går over 1,5 år og skal føre til avleggelse av tverrfaglig praksiseksamen i helsearbeiderfaget i desember 2011. Fagkretsen er tredelt: helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse, samt kommunikasjon og samhandling. Deltakerne skal være i jobb parallelt med kurset, som skal gå over 2 dager i uken fra slutten av august.

 

Hvem deltar?
Deltakerne består av 17 kvinner og 5 menn som er valgt ut av sin arbeidsgiver Drammen kommune ut fra varigheten på deres praksis og erfaringer i fagfeltet. Flere av kursdeltakerne har vært lenge ansatt i kommunen, opptil 22 år. Kurset blir skreddersydd målgruppen og arbeidsgiveren sørger for tilrettelegging av kursdeltakernes arbeidssituasjon slik at alle sikres den nødvendige bredden på praksis slik at de kan gå opp til prøve. – Det betyr at dere skal få utfyllende praksis på de områdene dere mangler, og at den praksisen dere allerede har regnes med, forteller koordinator Mina Nitsche, Opus Drammen.

 

Fra ufaglært til faglært
- Dere får et fabelaktig og enestående tilbud fra deres arbeidsgiver, understreker, Oscar Mowinckel, leder i Opus Drammen.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.