Ekstern skolevurdering på Åssiden

For aller første gang ble det gjennomført en ekstern skolevurdering i Buskerud. Pilotundersøkelsen ble gjennomført på Åssiden i uke 18.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Tre vurderere fra Vestfold fylkeskommune, alle erfarne skolefolk, gjennomførte pilotundersøkelsen og selve metoden skal oppsummeres på møte i Utdanningsdirektoratet i slutten av mai. Vurdererne undersøkte tilpasset opplæring i fellesfagene med utgangspunkt i pedagogisk verksted.

 

Tilpasset opplæring
- På forhånd hadde vi sendt inn våre kjennetegn på god pedagogisk praksis og fellesfaglærernes meninger om viktighet og vellykkethet i forhold til kjennetegnene. Vurdererne intervjuet elever, fellesfaglærere, rådgivere og ledere, og gjorde seg opp meninger om områder vi lykkes godt på og om områder hvor vi har et utviklingspotensiale. De observerte også opplæring i pedagogisk verksted. Et sentralt funn er at elevene mener at de oppnår bedre faglige resultater gjennom å benytte seg av tilbud om pedagogisk verkssted. Konklusjonene skal vi diskutere videre på skolen, i første omgang med fellesfaglærerne, forteller rektor Dag Siljan.

 

Rapport
Resultatet av en intensiv vurderingsuke ble lagt frem for personalet. Det vil også komme en skriftlig rapport. I innledningen av den foreløpige rapporten kan vi lese følgende: "Åssiden videregående skole fremstår, sett fra vår side, som en romslig, rolig og ren skole. Vi har møtt lærere og elever som trives på skolen, og som er stolte av den jobben de selv gjør. Samtalene og undersøkelsene som er gjort, har vært åpne, nyanserte og reflekterte, noe som har gitt oss gode innspill. I prosessen har vi også blitt sørget for på beste måte."

- Det er absolutt ingen dårlig attest, det tar vi til oss. Takk til alle som bidro med forberedelser, tilrettelegging, kunnskap og refleksjon, og ikke minst at til de som sørger for at det er så rent og pent her, det ble særlig bemerket, sier Siljan.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.