Åssiden har halvert frafallet

I løpet av skoleåret 2008-09 valgte 44 elever å avbryte sin utdanning ved Åssiden videregående skole. Dette er nesten en halvering av frafallet fra året før.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Skoleåret 2008-09 valgte 44 av 1031 elever å avbryte sin utdanning ved vår skole, av disse har bare 6 av elever minoritetsspråklig bakgrunn. Tilsvarende tall for året før viser at 83 elever avbrøt opplæringen, 20 var minoritetsspråklige.

 

Tiltak som virker
Skolen har avsatt ressurser til å forebygge frafall gjennom flere målrettede prosjekter.

De ressursene som brukes på å forebygge frafall gir svært gode resultater for enkeltelever. Innsatsen er også samfunnsøkonomisk lønnsom gjennom at eleven lettere får tilgang til arbeidsmarkedet eller videre utdanning.

Gjennomsnittskostnaden per elev i yrkesfaglige utdanningsprogrammer i Norge er om lag 125 000 kroner. En elev som avbryter skolegangen etter 1. oktober, vil oftest legge beslag på skoleplassen for hele skoleåret.

- Det er også andre mulige forklaringer på at det går i riktig retning i vår skole. Åssiden videregående skole har høy søkning, noe som muligens fører til at elevene våre i utgangspunktet er faglig sterkere enn tidligere år. Kartleggingen av elevene er bedre og gjennomføres tidligere i skoleåret. Elever som vurderes til å være i faresonen for ikke å gjennomføre, får direkte og umiddelbar oppfølging i avdelingene.

 

Mange årsaker til avbrudd
De 44 elevene som avbrøt skolegangen hos oss forrige skoleår har ulike årsaker til avbruddet. Tolv elever har oppgitt personlige årsaker eller sykdom, og like mange har manglende skolemotivasjon som forklaring på avbrudd. Til sammen har seks elever enten flyttet, byttet utdanning eller byttet skole. Ti elever oppgir "andre frafallsårsaker". Kun fire elever har sluttet hos oss på grunn av feilvalg.

- Det likevel viktig å understreke at vi alltid kommer til å ha et visst bortvalg fra videregående opplæring. Målet vårt er å bidra til at flest mulig gjennomfører og består. Og vi er på god vei, avslutter rektor Dag Siljan.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.