Åpen kveld for ungdomsskoleelever 12. januar

Elever og foresatte fra ungdomsskolene i Drammensregionen inviteres til informasjonskveld tirsdag 12. januar kl. 18.00.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Mer enn 50 prosent av ungdomskullet velger yrkesfaglig videregående opplæring. Vi vet at de foresatte er en stor ressurs for elevene i valgprosessen og at mange elever ønsker å diskutere alternativene nettopp med foreldrene sine.

 

Åssiden videregående skole inviterer derfor ungdomskoleelever og foresatte til informasjonskveld om fag- og yrkesopplæring. Du vil få:

- Generell informasjon om yrkesfaglig videregående opplæring (struktur, faglig innhold og veier videre)

- Informasjon om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole

- Mulighet til å snakke med elever, lærere og rådgiver om yrkesfag, utdannings- og yrkesvalg

- Omvisning i ett av skolens syv bygg

 

Ved å delta på samlingen vil du få oppdatert informasjon og dermed bli enda bedre rustet til å hjelpe din 10. klassing med å foreta riktig utdannings- og yrkesvalg.

Sted: Åssiden videregående skole i Drammen, bygg D (2. etasje)
Dato: Tirsdag 12. januar 2010
Tidspunkt: 18.00 - 20.00

Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til dag.he...@bfk.no eller ved å ringe direkte til rådgiver Dag Ebbe Helgerud på mobiltelefon 91 54 85 60.

Velkommen til den videregående skolen i Buskerud hvor elevene trives aller best!


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.