74 tillitsvalgte på kurs

Elev- og lærlingombudet orienterte blant annet som elevenes rettigheter i skolen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Skolens har hele 74 klasser dette skoleåret, og dermed var det så mange som også deltok i oppstartssamlingen for å elevrådsrepresentantene i uke 38.

- Målet med kurset er å skape engasjement samt å gi elevrådet bevissthet rundt hvordan man jobber med elevrådssaker. Felles opplevelse er med på å skape en fellesfølelse, eller "vi-følelse" i elevrådet til å ta tak i skolens utfordringer sammen, forteller elev- og lærlingombud Annie Birgitte Andersen.

 

Agendaen besto av presentasjon av elev- og lærlingombudet Annie Birgitte Andersen, og tidligere elevombud Magne Seierslund fortalte historien om sitt elevrådsengasjement. Elevene fikk en grundig innføring i sine rettigheter i forhold til elevdemokratiet i skolen og en innledning til hvordan man konkret kan jobbe med elevrådssaker. – Vi organiserte også gruppearbeid, hvor gruppene fant selv saker ut fra kriterier om at elevrådssaker bør være konkrete, gjennomførbare og målbare, sier Annie Birgitte Andersen.

Det er viktig å trekke elevene med i arbeidet for å gjøre skolen enda bedre, og skolen vil satse på elevdemokratiet kommende skoleår. Håpet er at satsingen også skal gi utslag på neste elevundersøkelse.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.