Veldig bra elevundersøkelse

- Vi var veldig fornøyde i fjor. Elevundersøkelsen 2009 viser enda bedre resultater, forteller rektor Dag Siljan.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Våre elever trives, de er motiverte og elevene mener også at de har motiverende og engasjerte lærere. Det er små positive forandringer som alle viser utvikling i riktig retning, sier Siljan og henviser til den nyeste elevundersøkelsen.

Svært mange elever oppgir både at miljøet er godt på skolen og at motivasjonen er høy. Den største gruppen elever passerer seg i denne kategorien. Teoretisk forventes det at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, og at de har både vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre. - Vi ligger godt over gjennomsnittet både for landet og for Buskerud fylkeskommune på dette punktet, påpeker Siljan.

Fordelingen viser også at grupperingen lav på miljø/lav på motivasjon har gått noe ned, mens grupperingen høy på miljø/lav på motivasjon har økt omtrent tilsvarende i forhold til fjoråret.

 

Ro og orden satsningsområde
- Vi scorer også litt bedre på fravær av bråk og uro, men uten at vi er tilfreds med dette punktet. Skolen iverksetter nå flere tiltak for å forebygge forstyrrelser i læringsarbeidet, blant annet med å etablere et eget sosialpedagogisk arbeidslag, understreker Siljan og henviser til fylkeskommunens satsning på å forebygge nettopp bråk og uro.

Resultatene vil bli detaljert gjennomgått på avdelings- og klassenivå i tiden som kommer.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.