Veiledning av nyutdannede lærere

Åssiden vgs deltar i et nasjonalt program for veiledning av nyutdannede lærere. Tilbudet skal bidra til engasjement og mestringsfølelse for nye lærere og er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det er etablert totalt seks veiledningspar på Åssiden skoleåret 2008-09, dvs seks mentorer og seks nyutdannede lærere. Fem avdelinger deltar med sine ansatte.

 

Hvorfor mentorskap?
- Mye forskning viser at nyutdanna lærere opplever de første arbeidsårene som svært krevende. Samtidig er de første årene i yrket helt avgjørende for opplevelse av engasjement, mestring og identitet som lærer. I denne prosessen skal en nyutdannet lærer få veiledning av en pedagog med mer erfaring, forteller Per Trondsen, teamansvarlig for videregående skoler i Buskerud.

Han understreker at skoleeier er forpliktet til å tilrettelegge opplæringstiltak for nyutdannede, men at kvalitet og omfang varierer. Programmet skal bidra til å systematisere denne tilretteleggingen.

 

Hva tilbys mentorer?
Gjennom programmet kan erfarne lærere kan få opplæring i veiledning og bli mentorer for nyutdannede. Programmet tilbyr konkret og praktisk opplæring med et omfang på minimum 3 økter a 4 timer. De lærerne som ønsker det, kan få utvidet denne opplæringen til et gratis kurs i praktisk veiledning. Kurset er normert til 10 studiepoeng og det er mulig å avlegge eksamen dersom det er ønskelig for den enkelte. Kurs og eksamen er helt kostnadsfritt.

 

Hva får den nyutdannede læreren?
De nyutdannede lærerne får delta på gruppeveiledningsøkter av ca. 2-3 timers varighet. I tillegg skal de få 6-12 veiledningssamtaler med lokal mentor i løpet av studieåret. Veiledningen skal ta utgangspunkt i den nyutdannendes erfaringer og behov. - Etter avtale skal jeg også delta i veiledningsøkter sammen med de nyutdanna og deres mentorer, det vil si en "veiledning på veiledningen", understreker Per Trondsen.

 

Bakgrunn for saken
Program for veiledning av nyutdanna lærere har vært finansiert av Utdanningsdirektoratet siden 2003. Tilbudet gis nå i alle fylker i Norge og er et samarbeid mellom fylkesmann, KS og Utdanningsforbundet. Målgruppen er allmennlærere, faglærere og førskolelærere som har arbeidet mindre enn 2 år etter avsluttet grunnutdanning.

Buskerud fylke dekkes at et regionalt samarbeid mellom høgskolene i Telemark, Østfold og Vestfold. – Opplegget ble evaluert av forskningsstiftelsen SINTEF i 2006 med meget gode resultater, avslutter Per Trondsen og ønsker at flere videregående skoler i Buskerud melder seg på neste år. Selv om all opplæring i høgskolenes regi er gratis, må det påregnes noen utgifter til vikarer for både mentor og nyutdannet som deltar i kompetanseheving. Trondsen er likevel sikker på at tiltaket vil lønne seg for den enkelte skole.

 

Kontaktperson: Per Trondsen, telefon 32 24 61 00 eller mobil 95 10 34 66.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.