Veiledet ungdomsskoleelever

Hele 600 tiendeklassinger fra Drammensregionen besøkte Åssiden i uke 49. Målet var å få erfaring med de ulike utdanningsprogrammene, og dermed foreta riktig valg av videregående utdanning.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Elevene hadde selv valgt ut to utdanningsprogram som de ønsket å besøke. I forkant av valget hadde ungdommene også vært igjennom en test for å finne ut hvilke interesser og egenskaper de hadde. – Dette var så moro at nå fikk jeg nesten lyst til å bli frisør, forteller Marie Torkveen (15 år) fra Svensedammen ungdomsskole, som på den første besøksdagen hadde valgt utdanningsprogram for design og håndverk.

 

Ungdom veileder ungdom
Så godt som alle Åssidens elever var mobilisert for å gi ungdomsskoleelevene en lærerik dag. - Tilbakemeldinger fra ungdomskolene er at vi organiserte og gjennomførte "utprøving av utdanningsprogram" på en spennende og lærerik måte. Med andre ord , masse skryt, understreker rådgiver Dag Ebbe Helgerud.

 

Forarbeid på ungdomsskolene
Opplegget er en del av faget utdanningsvalg, som er en obligatorisk del av opplæringen fra 8. til 10. klassetrinn. I løpet av ungdomsskolen skal elevene bruke 113 timer på faget, som skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Målet er å øke gjennomføringen og redusere bortvalg fra videregående utdanning.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.