VG2 bilskade og -lakk for første gang i fylket

Et helt spesielt samarbeid mellom Åssiden videregående skole og næringslivet gjør at VG2 Bilskade, lakk og karosseri for første gang kan tilbys i Buskerud fylke fra august 2009.

Fire elever var med da Cato Leine i Drammen Billakkering og fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås undertegnet avtalen 16. desember. Avtalen sikrer undervisningslokaler for teori og praksis til elever på VG2 bilskade, lakk og karosseri. Elevene skal også arbeide i de tilstøtende verkstedlokalene til Albjerk Bil og Drammen Billakkering.

Stine Søderlind Lyssand, Ulrik Clausen, Cathrine Steiro og Mats Stensøy har i år valgt prosjekt fordypning skade-lakk. De har alle svært god lyst til å søke på det nye tilbudet. - Dette er en jobb som frister, reparasjoner og vedlikehold blir det alltid bruk for fagfolk til, forteller elevene.

 

Kvalifisert arbeidskraft
I slutten av februar neste år skal lokalene være ferdig, og da blir de av Norges mest moderne. - Dette sikrer oss kvalifisert arbeidskraft i framtida på et nivå bransjen ønsker, sier Cato Leine (t.v.). Hans firma lakkerer flere tusen biler i året og trenger ungdom som vil satse på yrket.

Fylkesutdanningssjef Atterås er også såre fornøyd: - Vi kan sende elever ut herfra med veldig god kompetanse. De vil bli attraktive for bransjen. Dette samarbeidet med bilbransjen kan også ha overføringsverdi til andre bransjer.

Rektor Dag Siljan slutter seg til: - Flott opplegg, som kopler våre elever rett til produksjon. Denne bransjen er også miljø-utsatt. Derfor er vi opptatt av at vi skal knytte oss til de beste, sier han.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.