Utplassert i mange måneder

Siden november har 70 elever ved avdeling for restaurant- og matfag fått all praktisk opplæring i bedrifter.

  • Av Ann-Mari Henriksen

På grunn av renoveringen av bygg F har alle de ordinære elevene fått praktisk opplæring i programfag ute i bedrifter og virksomheter. Elevene har vært ute halvparten av undervisningstiden. Resten av tiden har vært teoriundervisning og fellefag på Åssiden vgs.

- Behovet for å dekke kompetansemålene i læreplanen har ført til at de aller fleste har vært på to forskjellige steder. I prosjekt til fordypning (PTF) skal elevene kunne velge fordypning, og vi har klart å gi et tilbud til alle, enten som baker/konditor, kokk, butikkslakter eller servitør, forteller Marianne Kristoffersen. To elever har også fått prøve seg i industriell næringsmiddelproduksjon. I tilfeller hvor alt har fungert bra for elev og bedrift, har elever fått bli samme sted utover seks uker.

Elevene er spredt i Drammensområdet, samt i Åmot, Hokksund, Sande, Svelvik og Lierbyen. Kontaktlærerne har vært på besøk til elevene sine hver eneste uke, og elever som har hatt mye fravær, har fått tett oppfølging og daglig kontakt.

 

Stor velvilje i bedriftene
- Bransjen har vært utrolig imøtekommende og hjelpsom, og kanskje spesielt butikkene. Helt fra oppstarten av renoveringsarbeidet viste de seg veldig positive til å la elever få all praktisk opplæring ute. Underveis har vi også måttet flytte på elever, og selv da har vi møtt velvilje og fleksibilitet. De fortjener skryt, forteller Marianne Kristoffersen. Bedriftene har fått oversikt over kompetansemål i tilpasset form, har gitt tilbakemeldinger på elevenes arbeid.

 

Praksis bra for elevene
- Vi vil veldig gjerne fortsette med praksisperioder også neste år fordi elevene lærer mye av det. Et annet positivt resultat er også at mange elever får tilbud om jobb på praksisstedet, avslutter Marianne Kristoffersen og understreker at det gode kontaktnettet i avdelingen har bidratt til at hospiteringen har vært såpass vellykket.

 

Bildene: Rungrut Seesan (Condelica) og Marius Teien (Meny), begge fra VG1.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.