Ut på tur, aldri sur!

Allemannsretten var ett av flere temaer elevene gjennomgikk og som de benyttet seg av i kroppsøving i uke 22.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Elever og lærere gikk via "800-meteren" til Solberg spinneri.
- Hovedområdet friluftsliv omfatter blant annet kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne ferdes i naturen. Vi legger vekt på lokale friluftstradisjoner og bruker nærmiljøet i dette opplegget, forteller lærer Anneli Karlsrud. Hun understreket at det er viktig at elevene vet hvordan de kan benytte seg av naturen.

 

Alle har allemannsrett!
Allemannsretten gir rett til fri ferdsel og opphold i utmark, og utgjør et fundament friluftslivet i Norge. Den gir alle og enhver rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren og sykle og ake og ri på stier og veier. Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere.

I tillegg til informasjon om allemannsretten var himmelretninger, balansering på slakkline, naturstikonkurranse med fine premier og ikke minst matpakke, en del av programmet.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.