Totalrenovering av bygg F

Ombyggingen av avdeling for restaurant- og matfag er i full gang. Kostnadsrammen på 76,5 mill. kr skal gi 380 kvadratmeter påbygg og en totalrenovering av 3200 kvadratmeter i bygg F, Liejordet.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Bygget skal etter renovering gi rom for 150 elever og omtrent 20 lærere, en økning på fire undervisningsgrupper i forhold til dagens kapasitet. Ferdigstillelse er august 2009. Bygget ble opprinnelig satt opp som en husmorsskole i 1970.

Etter renovering kan skolen tilby VG2 matfag som omfatter både baker-, konditor- og kjøttfag. Matfaget krever at elevene skal kunne følge matvarene fra produsent til forbruker og alle prosesser skal etter ombyggingen kunne gjennomføres i tråd med mattilsynet krav. I tillegg til VG1 restaurant og matfag og VG2 matfag tilbys VG2 kokk- og servitørfag.

 

Miljøvennlig og estetisk
Avdelingen for restaurant- og matfag skal få vannbåren oppvarming og tilknytning til et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg). Bygg F skal også rommet et uinnredet areal for å ta vare på byggets estetiske utseende. Det er satt av kr. 600.000,- til kunstnerisk utsmykning.

 

Prosjekteringsgruppe
Prosjektledelse: Terje Adamsen, Buskerud fylkeskommune
Byggeledelse: Nordahl Prosjektadministrasjon
Arkitekter: Arkitektkontoret Christensen & Søberg
Bygg: Partner entreprenør
Varme og sanitær: Vito teknisk entreprenør as
Ventilasjon: Norklima as
Elektro: Olaf Helge Ask as


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.