Svært tilfreds med nytt tilbud

Fylkesutdanningssjefen er svært tilfreds med innføringsklassen for minoritetsspråklige ved Åssiden vgs. Evalueringen av tilbudet var sak i Hovedutvalg for utdanning i uke 20.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

I saksfremlegget understreker fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås at han er svært positiv til resultatene som er oppnådd i prosjektet skoleåret 2008-09. Tilbudet er utviklet for minoritetsspråklige ungdommer med botid på 1 - 3 år i Norge, og som trenger et ekstra år før de begynner i vanlig videregående opplæring. Tiltaket er et ledd i fylkeskommunens satsing mot frafall i videregående opplæring.

- De 16 elevene har tatt lange sprang i flere fag, spesielt norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Utviklingen i fagene er dokumentert med tester gjennom året. Elevene er definitivt bedre rustet til å gjennomføre videregående skole, forteller prosjektleder Solfrid Kvam Hole. Elevene har 26 klokketimer undervisning per skoleuke, hvor norskfaget har 12 timer.

 

Vet lite om norsk skole
- Elevene har også lite kjennskap til norsk skole, utdannings- og arbeidsliv. Dette har vi forsøkt å gjøre noe med gjennom et såkalt Forberedende til prosjekt til fordypning (FPTF). Elevene har blant annet hospitert på ulike avdelinger hos oss og i Drammen vgs. Hensikten med hospiteringen er å få praktisk språktrening, bli kjent med skolene og ulike valgmuligheter samt å redusere frafall på grunn av feilvalg, sier Solfrid Kvam Hole.

Elevene bruker av retten sin til videregående opplæring, men får automatisk utvidet retten med ett år. Elevene blir tatt inn på bakgrunn av individuell vurdering. Alle de 16 elevene har søkt ordinær skoleplass neste skoleår.

 

Fra skoleåret 2009-2010 er tilbudet en del av skolens ordinære tilbud.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.