Storinnrykk fra niendeklasse

Hele 1.100 niendeklassinger besøkte Åssiden vgs under Åpen dag i uke 17.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Hele regionens niendeklassinger var invitert til å gjøre seg nærmere kjent med Åssiden videregående skole. Alle avdelingene presenterte seg selv i de ulike byggene og så godt som samtlige av Åssidens elever var mobilisert for å gi ungdomsskoleelevene en innføring i deres egne utdanningsprogram. Timeplanen var ryddet denne dagen, slik at alle grupper holdt på med praktisk arbeid.

Opplegget var stramt og elevene syns til de fikk litt lite tid enkelte steder. De skulle også innom to utdanningsprogram etter eget valg i løpet av noen få timer på skolen. Spesielt hyggelig var det kanskje å observere at mange jenter valgte å besøkte bygg- og anleggsteknikk.

- Tilbakemeldinger fra ungdomskolene tyder på at dette fungerte veldig bra. Det er gjort mye bra forarbeid for å gi ungdomsskoleelevene et inntrykk av hvordan vi jobber her. Våre elever fortjener skryt for måten de tok i mot ungdomskoleelevene på. Det er gøy å høre at ansatte i regionens ungdomsskoler er imponert over oss og våre elevers innsats, understreker rådgiver Dag Ebbe Helgerud.

 

Utendørs restaurant
Totalrenoveringen av bygg F førte til at avdeling for restaurant- og matfag etablerte eget kjøkken i ulike telt på parkeringsplassen. Der kunne ungdomsskoleelevene både få se, høre og smake hva man jobber med i matfagene. Duftene fra en stor grill sørget også for å spre sommerstemning til alle som passerte.

 

Forarbeid på ungdomsskolene
Opplegget er en del av faget utdanningsvalg, som er en obligatorisk del av opplæringen fra 8. til 10. klassetrinn. I løpet av ungdomsskolen skal elevene bruke 113 timer på faget, som skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Målet er å øke gjennomføringen og redusere bortvalg fra videregående utdanning.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.