Personalseminar i Edinburgh

Hele 167 ansatte fra skolen dro til Edinburgh på personalseminar i uke 16. Både faglig, sosialt og kulturelt var seminaret svært vellykket.

Det var flere formål knyttet til det tre dager lange personalseminaret i Skottlands vakre hovedstad.

Turen omfattet besøk på Jewel & Esk College, en skole som har hele 15.000 elever på kurs av ulikt omfang. Skolen holder til i nybygde lokaler, og besøket inkluderte både omvisning og lunsj. Store deler av kjempeskolens utdanningstilbud tilsvarer utdanningen vi gir på Åssiden vgs. De ansatte fikk en fantastisk mottakelse, og innholdet var både inspirerende og bekreftende i forhold til hvordan vi driver opplæring i yrkesfag.

 

Sosialt og kulturelt innhold
Det var også et mål for kollegiet å bli enda bedre kjent på tvers av utdanningsprogrammene og å styrke lagånden. Edinburghs store tilbud som kulturby førte Åssidens ansatte til kunstutstillinger, historiske steder, the Castle og på whiskytour. Foruten skotsk folkemusikk, sekkepiper og tradisjonsmat, fikk de tilreisende fra Åssiden også en omfattende rebus i Inspector Rebus fotspor.

 

Elevene sysselsatt
De drøyt 50 ansatte som var igjen på skolen sørget for gjennomføring av elevenes undervisning og en rekke heldagsprøver i fag. Enkelte elevgrupper hadde også praksisutplasseringer og hjemmeoppgaver.

 

Spart i tre år
Skolen har avsatt driftsmidler til studieturen i tre år. I tillegg har alle deltakerne betalt en egenandel.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.