Kjempeapparat i sving til eksamen

Skolen gjennomfører 750 eksamener i løpet av mai og juni. Hele 500 av disse er såkalt tverrfaglig, praktisk eksamen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Alle elevene på VG2, omtrent 400, samt 100 elever på VG3, har hatt praktisk eksamen. Praktisk, tverrfaglig eksamen tar utgangspunkt i en kompleks arbeidsoppgave. Begrepet "tverrfaglig" innebærer i denne sammenhengen at eksamen skal teste kompetansemål fra samtlige felles programfag i den aktuelle læreplanen. Hvor mye som skal være muntlig, hvor mye som skal være dialog eller vurderingssamtaler med sensor, og hvor mye som skal være skriftlig, varierer fra fag til fag.

 

Sensorer fra arbeidslivet
I hovedsak er disse eksamenene gjennomført med sensorer fra arbeidslivet. Sensor er til stede og vurderer eleven under den praktiske gjennomføringen av eksamensdagen. - Det er flere fordeler med å bruke eksterne sensorer, for eksempel at samarbeidet med næringslivet øker. Det blir også enklere å gjennomføre undervisningen i eksamensperioden slik at resten av elevene får timene som de har krav på, forteller eksamensansvarlig Svein Iversen.

 

Også tradisjonelle eksamener
- Enkelte VG1 og VG2-klasser har vært oppe til matematikk-, norsk- eller engelskeksamen. Totalt har 140 elever har vært oppe i såkalt sentralgitt eksamen fra Utdanningsdirektoratet. Kronen på verket er de 80 elevene som skal opp i muntlig eksamen i uke 25, sier Svein Iversen.

Skolen har også avviklet ca 450 privatisteksamener siden begynnelsen av mai.

 

Godt gjennomført
- Eksamensavviklingen har gått greit så langt. Grunnen til at dette går så bra, er at vi har godt samarbeid mellom ledere, lærere og andre ansatte rundt på avdelingene. Korpset med eksamensvakter gjør også en kjempejobb, avslutter Svein Iversen.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.