Kick-off for elevrådsrepresentantene

Både elev- og lærlingombud og en ekstern motivator bidro til høstens store oppstartssamling for elevrådsrepresentantene i uke 41.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Åssidens 67 elevrådsrepresentanter hadde en hel dag sammen med foredrag, gruppediskusjoner og presentasjoner i plenum. Varamedlemmene deltok ikke denne gangen. Energiske Bernt Torp sørget både for musikk og motivasjon, mens elev- og lærlingombud Magne Seierslund orienterte om rettigheter.

- Etter denne dagen tror jeg alle tydeligere ser både hvilke rettigheter vi har og hvor mange muligheter som faktisk ligger i elevdemokratiet, sier Britt Medalen Nilsen, tillitsvalgt i 3MKA.

 

Kompetanse og kontinuitet
- I år satser vi stort på å få et motivert hovedstyre, og vi skal sørge for at de tillitsvalgte er innstilt på å gjøre jobben skikkelig, understreker miljøkoordinator og elevrådsveileder Liv Anita Leithe. Hun lover elevene både verdifull kompetanse og en attest som bekrefter dette ved slutten av skoleåret. Det er også et poeng at den økte satsingen på elevdemokratiet skal gjenspeiles i elevenes svar på neste gjennomføring av Elevundersøkelsen.

Tre av årets hovedstyrerepresentanter var også tillitsvalgte forrige skoleår. Dette vil gi større grad av kontinuitet i elevrådsarbeidet og sørge for en kompetanseoverføring mellom de tillitsvalgte med og uten erfaring fra tidligere.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.