Interiørkonsulenter på eksterne oppdrag

Elevene i VG3 interiør jobber med innredning, styling og design av rom for eksterne oppdragsgivere. En arbeidsdag i uken brukes til oppdragsvirksomheten, som er helt gratis for kunden.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Helene Rintalan var på hjemmebesøk hos sin kunde i uke 7. Målet var å gå igjennom kundens behov og gjøre en grundig funksjonsanalyse. Helene skal lage forslag til hvordan en vegg skal skape en mer skjermet kjellerstue for husstandens tenåringsdøtre, samt komme med innredningsforslag.

Helene fikk kopi av plantegning og prøver av tapet. - Det er bra å ha ekte kunder. Vi får utfoldet oss i praksis, og får praktisert det vi lærer på skolen, forteller Helene Rintalan (18 år) fra INA.

 

God dokumentasjon
- Hver konsulent eller gruppe har en egen mappe som inneholder alle viktige opplysninger om prosjektet. Det inkluderer også timeliste og planleggingsskjema må ligge i elevens arkivskuff på skolen, slik at veilederne hele tiden har innsyn i planleggingsprosessen, forteller lærer Kristin Ophus.

 

Faglig krevende
I alle interiøroppdragene skal det gjennomføres planleggingsmøte med oppdragsgiver. Det skal lages en møbleringsplan, farge og materialplansje, oppriss, aksonometri og frontperspektiv, kort beskrivelse/klargjøring til kunden med utgangspunkt i funksjonsanalysen, samt en oversikt over materialer som må kjøpes inn. Innkjøpslisten skal innholde priser på de aktuelle produktene.

Den faglige forankringen er i kompetansemål som krever at elevene skal analysere kundebehov, veilede kunder og skissere interiørideer, analysere og vurdere innhold og omfang av ulike interiøroppdrag og innrede samt møblere og style rom for ulike miljøer.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.