Interaktivt teater med sterkt innhold

Elever på VG2 deltok på et spesielt interaktivt teater kalt Involve Yourself i uke 47. Elevene fikk innsikt i livet til unge på flukt, hva de flykter fra og hvor mange det faktisk dreier seg om.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Metodene som ble brukt var blant annet skjult teater, etisk løgn og humor, og verken elever eller lærere hadde full innsikt i hva som skulle skje. I etterkant ble det gjennomført workshops med temaer fra forestillingen. Tilbakemeldingene var positive.

- Det er ikke første gang vår skole er med på dette. Det dreier seg om å få engasjert ungdom, og problemstillingene som ble tatt opp var saker som vi jobber med samfunnsfag, som nord-sør forhold, krig og overgrep og flyktninger. Involve Yourself brukte sterke virkemidler for å få ungdommene til å bry seg, til å få empati med de som er rammet, og engasjere dem, forteller fagkoordinator May Britt Baadstø.

 

Menneskerettigheter
Det overordnete målet for felleskampanjen Involve Yourself er å vekke interesse for nord/sør-spørsmål, menneskerettigheter og FNs tusenårsmål. Involve Yourself er en ikke-kommersiell aktør som drives av 6 humanitære organisasjoner, bl.a. Røde Kors Ungdom og Redd Barna Ungdom. Formålet er å øke ungdoms kunnskap og engasjement rundt humanitære forhold i andre deler av verden.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.