Innspill til Karlsen-utvalget

Åssiden vgs har gitt innspill til høringen etter det såkalte Karlsen-utvalgets innstilling om fag- og yrkesopplæringen. Mange av de 81 forslagene fra utvalget ble kommentert.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- I hovedsak er vi godt fornøyd med Karlsen-utvalgets innstilling, blant annet kapittelet om yrkesretting av fag. Vi presiserer at yrkesretting er nødvendig, både i fellesfag og programfag. Yrkesrettingen bør kunne virke godt sammen med dagens praktisk/teoretiske eksamensform i programfagene. Men dersom yrkesretting innebærer at nivået legges på et lavere nivå, får dette konsekvenser for elever som velger allmennfaglig påbygging seinere, forteller rektor Dag Siljan.

 

Også for lærere
Utvalget foreslår at det utvikles fagdidaktiske kurs i yrkesretting for lærere som underviser i fellesfag og programfag i yrkesfaglige utdanningsprogrammer og at lærerne bør ha både rett og plikt til å delta i denne etterutdanning. – Dette støtter vi helt. Det ville også vært bra dersom fagdidaktiske kurs var delvis felles for programfag- og fellesfaglærere. Vikarutgiftene må imidlertid tas med i kostnadsberegningen, sier Siljan.

 

Fleksible løp og rett til læreplass
- Vi er også fornøyd med punktet om egne ordninger for elever med reduserte kompetansemål. Åssiden har flere ulike utviklingsprosjekter gående for å prøve ut nettopp dette, blant annet innenfor lærekandidatordningen. Utvalget foreslår også å pålegge fylkeskommunene å tilby plasser til alle elever som søker seg til helse- og sosialfag, og at helseforetak pålegges å opprette læreplasser for helsefagarbeidere.

- Vi mener at det generelt er av stor betydning at "nye" lærefag får tilgang til læreplasser. I helsefagene, som er et svært viktig rekrutteringsområde, ville det vært ideelt om eleven kunne vært garantert læreplass ved inntak, det ville forbedre rekrutteringen. Dette forutsetter godt samarbeid rundt dimensjoneringen av skoletilbudet, avslutter Siljan og understreker at det er viktig for skolen både å uttale seg og engasjere seg i utviklingen av den framtidige fag- og yrkesopplæringen.

 

Bakgrunn
Karlsen-utvalget ble nedsatt av regjeringen i 2007 og la frem sin innstilling i slutten av oktober 2008. Utvalget fremmer en rekke forslag som får betydning for videregående opplæring, men berører også overganger fra grunnskole til videregående og fra videregående til fagskoler, høyskoler og universiteter. Etter høringsprosessen skal Kunnskapsdepartementet legge frem Stortingsmelding våren 2009.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.