Ingen tur til Haglebu!

Før første gang på mange år blir det ingen tur til Haglebu for VG3-elevene. Hovedårsaken er at mye av tidsbruken ikke direkte kan knyttes til en læreplan for fag.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Elevene skal ha sine læreplanfestede timer spesifisert på enkeltfag. De nye læreplanene under Kunnskapsløftet angir årstimer i faget. Læreplaner er forskrifter, og forskriftene er ufravikelige. Det betyr at vi ikke kan omfordele timer fra fag til for eksempel andre aktiviteter, generell del av læreplan og Læringsplakaten i forbindelse med Haglebuturen, sier ass. rektor Eli F. Kvarme.

 

For mange lærertimer
- For å ivareta sikkerheten, må det være ganske stor voksentetthet på utflukter som Haglebuturen, og det legges opp til mer enn en lærer per 15 elever. Turen krever dermed et stort antall læretimer til "ikke læreplanfestede timer i fag", tolærerordninger, som ikke kan godskrives noen læreplan, forteller Kvarme.

 

Gratisprinsippet intet hinder
I år var skolen innstilt på å bevilge penger til buss og overnatting både for elever og lærere. Det eneste elevene skulle betale for selv, var maten. - Men slik ble det altså ikke, avslutter Eli F. Kvarme.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.