Gym i helt ny hall januar 2010!

Fylkesutvalget fattet et enstemmig vedtak om å godkjenne en leieavtale med Berskaughallen AS i uke 38. Flerbrukshallen skal gi nye lokaler til kroppsøving ved Åssiden vgs.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Målet er at hallen skal være klar til 1. januar 2010. - Det betyr også at vi må begynne å planlegge en ombygging av A-bygget hvor vi nå får frigitt store arealer, forteller rektor Dag Siljan fornøyd.

 

Skole og idrett
- Vi har ikke hatt tilfredsstillende lokaler til kroppsøving. Det har i flere år vært jobbet for å bygge en flerbrukshall på Åssiden i samarbeid med kommunen. Men det har ikke vært lett å bli enige om leievilkårene, sier Siljan og understreker at fylkesutvalget avviste et forslag senest i mars i år. Ett ankepunkt for fylkeskommunen var et husleia var for høy i forhold til skolens brukstid i hallen.

Etter nye forhandlinger har styret i Berskaughallen AS nå godkjent en avtale. Fylkeskommunen skal hvert år betale en leie som står i forhold til faktisk brukstid, dvs husleie og andre utgifter med til sammen 3,8 mill. kr i 2010 g 3,3, mill. kr i hvert av de tre påfølgende årene.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.