Gjennomføring av vgs motvirker tvangsekteskap

Åssiden var eneste videregående skole som hadde innlegg i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (Imdi) erfaringskonferanse om arbeidet med tvangsekteskap i uke 7.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Gjennomføring av videregående opplæring vurderes som et sentralt punkt for å kunne forebygge tvangsekteskap. Drøyt 150 ressurspersoner i forhold til dette temaet var samlet av Imdi til erfaringskonferanse i Oslo. Både barne- og familieminister Anniken Huitfeldt og statssekretær for integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker, Libe Rieber-Mohn var til stede.

 

Buskerud best på gjennomføring
Buskerud fylkeskommune ved Liv Marie Bakka holdt et innlegg om hvorfor Buskerud er best på gjennomføring av videregående opplæring, noe som er dokumentert i Eifred Markussens store forskningsrapport fra 2007, Bortvalg og kompetanse.

Prosjektleder Egil Schau fra Åssiden orienterte om skolens store frafallsprosjekter. - Mange kom bortom etterpå for å snakke om det vi hadde å fortelle. Det er viktig å delta i slike samlinger både for å utveksle erfaringer og for kunne lære av andre. For Åssiden er det svært viktig å vise at vi har en holdning til og en bevissthet om at våre minoritetsspråklige elever er en ressurs. Vårt budskap ble svært godt mottatt, understreker Egil Schau fornøyd.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.