Flere parallelle byggeprosesser

I sommer jobbes det intensivt for å sluttføre bygg F før skolestart. I tillegg byttes vinduer i bygg B og C.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Både Bygg B og C er overmodne for renovering og begge får nye vinduer nå i sommer. I tillegg skal Bygg C få nytt ventilasjonsanlegg i løpet av høsten. Det er også søkt ENOVA-midler til ventilasjon i bygg B. Bygningene er fra tiden rundt 1970, og er på ingen måte tilpasset nåtidens krav til fysisk arbeidsmiljø i undervisningsbygg, forteller hovedvernombud Per Trondsen. Han ser den pågående renoveringen som en start på et større og helt nødvendig utbedringsarbeid.

I tillegg er bygging av Berskaughallen godt i gang, den skal ferdigstilles desember 2009, forhåpentligvis tidsnok til elevenes juleavslutning. I samme øyeblikk som kroppsøvingen flytter ut av Bygg A, frigis store arealer der. En skisse for det kommende ombyggingsarbeidet er nesten ferdig.

 

Også Bygg E
Det er valgt entreprenør for fasadeutbedring av bygg E. Arkitektskisser for tilbygg og oppgradering er bifalt av skolen. Prosjektet har en kostnadsramme på 21,5 millioner og skal startes høsten 2009. Skolen har også fått byggetillatelse til en garasje, den skal bygges som elevarbeid.

 

Del av fylkeskommunens langtidsbudsjett
De prosjekterte arbeidene i bygg A, B, C og E skal vurderes i forhold til BFKs langtidsbudsjett og skal behandles første gang politisk i fylkestinget i desember 2009.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.