Flere minoritetsspråklige ut i lære!

- Målet er at alle elever fra Åssiden vgs har like gode muligheter til læreplass og jobb. Kompetanse, resultater og oppmøte skal telle, ikke hvilket navn eller etnisk opprinnelse eleven har! Denne visjonen har prosjektleder Egil Schau.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Egil Schau skal de neste tre årene bruke halve arbeidstiden sin på å lette overgangen mellom skole og læreplass for minoritetsspråklige elever. Hans mål er ikke å kvotere inn noen læreplass-søkere foran andre, men at alle elever fra Åssiden som møter opp, gjør en god innsats og får greie resultater skal ha de samme mulighetene videre.

- Rapporter fra fagopplæringsseksjonen i fylket viser at det er en skjevhet i minoritetssøkernes disfavør, også justert for karakterer og fravær. Problematikken er mangesidig og årsakene ligger både hos søkerne og hos lærebedriftene. Det er forskjell fra bransje til bransje og fra elev til elev. Men det er den systematiske skjevheten skal vi nå ta tak i, understreker Schau.

 

Elever og bedrifter
- Opplæringskontorene har en viktig rolle og jeg håper å få deres hjelp til å være kreative og finne nye løsninger. Det er viktig å motivere bedriftene til å innkalle også minoritetsspråklige søkere til intervju. Det er for eksempel mulig å tenke seg at bedriftene frivillig forplikter seg selv til å innkalle minst én kandidat med et fremmedartet navn til intervju, selvfølgelig forutsatt at vedkommende er formelt kvalifisert, sier Egil Schau.

 

Mangler nettverk
- Utplassering i bedrifter og virksomheter er ofte helt avgjørende for minoritetsspråklige siden de ofte mangler et nettverk med god kjennskap til bedriftene. Jeg ønsker en god dialog med lærerne som både kjenner elevene og har god innsikt i aktuelle lærebedrifter i regionen. Denne oppgaven løser vi dersom vi jobber sammen, sier Schau.

 

Kontaktperson: prosjektleder Egil Schau, telefon 32 24 61 00 eller mobil 915 86 775


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.