Fjernvarme med biobrensel

Drammen Fjernvarme AS har inngått intensjonsavtale med fylkeskommunen om å levere fjernvarme basert på biobrensel til Åssiden videregående skole.

Skolen bruker i dag olje og elektrisitet til oppvarming.

Drammen Fjernvarme AS skal søke om konsesjon for fjernvarme på Åssiden. Går dette gjennom, har partene til hensikt å inngå et langsiktig samarbeid.

 

Intensjonsavtalen gjelder kjøp og salg av fjernvarme basert på biobrensel, varmeledninger på skolens områder og bruk av skolens varmesentral og kjeler.

En varmesentral med biobrensel skal plasseres på skolens område.

Det er ventet at Drammen Fjernvarme AS skal begynne å levere fjernvarmen senhøsten 2010.

Det tas sikte på å inngå endelig avtale innen 30. juni neste år.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.