Elektroelever filmer tannhelse

Elektroelever produserer film om hygiene, kommunikasjon og HMS. Oppdragsgivere for prosjektet er VG3 tannhelsesekretær.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Elektro- og helseelevene skal sammen utforme en DVD med et faglig relevant tema innen tannhelse. Filmene skal benyttes i undervisning senere år.

Elektroelevene fra VG1 produserer filmen som en del av sitt prosjekt til fordypning (PTF) i lys, lyd og bilde. – Elevene forbereder filming og tilpasser lys og lyd til innholdet tannhelsesekretærelevene vil ha. De filmer, redigerer og legger inn tekstplakater etter oppdragsgivernes ønsker, forteller Kjell Åge Rønning.

 

Helseelevene har valgt mål fra programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse som skal benyttes under det enkelte tema. – Vi har valgt å produsere to filmer som begge viser en situasjon hos tannlegen. Den ene filmen viser hva man absolutt ikke skal gjøre i pasientbehandling, for eksempel å prate over hodet på pasienten, miste tannboret i gulvet og bruke det igjen, brudd på taushetsplikt og generelt dårlig kommunikasjon. Vi ville vise frem hva som kan gå galt, forteller Døngul Ekiz (18) og Line Stærkeby (34). Film nummer 2 viser samme situasjon, men hvor alt gjøres etter oppskriften.

Det tverrfaglige prosjektet avsluttes med en felles fest og filmfremvisning.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.