Egen rådgiver for minoritetsungdom

Skolens 159 minoritetselever har nå fått sin egen rådgiver. Anders Liverud skal spesielt hjelpe ungdommer med innvandrerbakgrunn.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Som en del av en nasjonal satsing har 30 skoler i Norge fått ansatt en egen minoritetsrådgiver. – Elevene kan snakke med meg om hva som helst som de har behov for. Det kan være spørsmål som har med skolegangen å gjøre, for eksempel karrierevalg, mobbing, vold eller helt andre ting, forteller Anders Liverud og understreker at han har fullstendig taushetsplikt og ikke gjenforteller til andre hva som blir sagt.

 

Del av skolens støtteapparat
Anders Liverud er formelt sett ansatt av Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet, men skal være en del av elevenes støtteapparat på skolen: - Jeg skal supplere den ordinære rådgivertjenesten, og bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring. Dette skal gjøres gjennom konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever. Jeg skal også bidra til tettere samarbeid mellom skolen og det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner, samt danne elev- og foreldrenettverk for å forebygge tvangsekteskap og bidra til å heve kompetansen om dette i både i skolen og kommune.

 

Anders Liverud holder til på rom 244 i A-bygget.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.