Beklagelig vedtak i hovedutvalget

Hovedutvalg for utdanning (HUU) vedtok i uke 24 at VG2 Automatisering ikke skal tilbys på Åssiden fra august 2009.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Vedtaket får store konsekvenser på flere områder. I utgangspunktet søkte 16 elever VG2 Automatisering kommende skoleår. Det er synd at elever som er motiverte for et fag, ikke får muligheten til å fortsette på sitt planlagte skoleløp. Å pendle til Kongsberg er ikke aktuelt for de aller fleste av disse elevene. Vedtaket får også konsekvenser for bedriftene i Drammensregionen som ikke får like god tilgang til kvalifisert arbeidskraft på fagområdet, forteller Siljan.

 

Ressurskrevende
- I august skal vi starte opp en tredjeklasse, VG3 Automatisering. Tilbudet er nytt og krever omtrent kr. 500.000,- i investeringer. Disse investeringene får vi kanskje ikke benyttet i mer enn ett år. Vi er i sterk tvil om det er riktig å investere såpass mye i et så kortsiktig perspektiv.

- En konvertering gjør at vår skole verken kan tilby VG2 Automatisering skoleåret 2009-10 eller VG3 Automatiseringsfaget skoleåret 2010-11. Dette får konsekvenser for personalsituasjonen. Det er dermed ikke mulig å opprettholde fagmiljøet på skolen.

- Den brede gjennomgangen av fagtilbudet som er varslet høsten 2009, burde vært gjennomført før HUU fattet et vedtak i denne saken, avslutter sier Siljan. Han ber elever og foresatte om å vurdere nøye hvilke alternativer elevene som opprinnelig søkte på VG2 Automatisering nå har.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.