- Læreren skal være leder!

Dette budskapet fikk alle skolens 240 ansatte av pedagog og foredragsholder Lise Barsø i uke 35. Bakgunnen for samlingen var at både elever og lærere opplever at uro forstyrrer undervisningen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Våre elever trives, de er motiverte og elevene mener også at de har motiverende og engasjerte lærere. Samtidig scorer skolen mindre bra på medbestemmelse/elevråd og på bråk og uro, forteller assisterende rektor Eli F. Kvarme og henviser til den siste elevundersøkelsen.

 

Ro og orden satsningsområde
Fylkeskommunens satsning på å forebygge nettopp bråk og uro var bakgrunnen for foredraget av Lise Barsø. Foredraget omfattet både en historisk innramming av læringsbegrepet og en gjennomgang av lærerens funksjoner som kartlegger, leder, veileder og samarbeider ispedd mange praktiske tips og egne erfaringer fra foredragsholderen. - Foredraget førte til at de pedagogiske diskusjonene gikk høyt i pausen, forteller lærer Karianne Falck-Ytter.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.