Tester ut seminardager i engelsk

Mange fellesfagtimer ”forsvinner” når helsefagelevene har prosjekt til fordypning. Nå tar elevene igjen det forsømte med seminardager.

  • Av Ann-Mari Henriksen

I løpet av et skoleår har helsefagarbeiderne 10 uker hvor de er ute i prosjekt til fordypning. Dette betyr at fellesfagtimer må tas igjen, og lærerne har funnet en kreativ løsning på utfordringen. Fellesfaglærer Kristel Brandser, har i samarbeid med Eileen Andresen satt i gang noe de kaller seminardager. Så langt har det vært svært vellykket.

 

USA-dag
En seminardag har ett tema, og denne gangen var det USA. I den forbindelse holdt engelsklærer Eric Beris et foredrag om landet. Han kommer derfra, og kunne fortelle om skolegang, jobb, samfunn og hvordan USA var i " virkeligheten". - Det var skremmende, men likevel interessant, kunne elevene fortelle. Alle var enige om at dette var en fin måte å lære engelsk på. Etter foredraget så elevene film, og hadde en klassequiz i tilknytning til denne.

 

Ikke for mye
Vi spurte om ikke så mange timer med engelsk ble kjedelig, men elevene var enige om at det på mange måter var bedre enn de vanlige to timene. De får muligheten til å konsentrere seg om ett tema, og har en variert dag, med litt andre ting som film og foredrag. Dette er ikke så lett å få til i de vanlige engelsktimene. - Nå har vi hatt to dager med dette, og vet hvordan det funker. Neste skritt er å få med elevene i planleggingen, slik at læringen blir enda mer rettet mot deres behov, sier Kristel Brandser. For selv om periodisering er i gang, er det fremdeles i utvikling, og koblingen opp mot andre fag er også viktig. - Når vi har en hel dag gir det oss muligheter som vi ellers ikke har, sier Kristel til slutt.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.