Storsatsing på pedagogisk verksted

Et pedagogisk verksted var fylt til randen under åpningen i A-bygget i uke 38. Dette markerte starten på skolens nye storsatsing, som skal gi elevene enda bedre tilpasset opplæring.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

- Jeg syns dette er veldig moro. Fylkesmannen har påpekt i tilsynsrapporten at skolene i Buskerud blander begrepene "tilpasset opplæring" og "spesialundervisning". Vi håper at dette tilbudet kan være begge deler for den enkelte elev, forteller rektor Dag Siljan og sier at prosjektet ligget i luften en stund.

Han understreker at det først og fremst har vært snakk om å finne ressurser, og det har vært lignende tilbud før på Bygg og anleggsteknikk, som har fungert bra.

 

Tilpasset opplæring
Konseptet pedagogisk verksted er hovedsaklig blitt jobbet med det siste halvåret. Resultatet er et opplegg for alle som vil eller trenger å jobbe med fagene norsk, engelsk og matte. Elevene disponerer et eget rom ved siden av kantina i A-bygget, og de jobber med oppgaver som er tilrettelagt den enkelte elev. Det vil være plass til 15 til 20 elever. Rommet vil ha tilgang på data, og det vil til enhver tid være en språklærer og en realfaglærer som skal følge opp elevene.

- Det legges vekt på at alle elever har krav på en tilpasset opplæring, forteller Bente Eliassen, som er en av lærerne som vil være tilgjengelig på verkstedet. Hun konstaterer også at opplegget ikke bare er for de som trenger ekstra hjelp, men også for de som kanskje vil utvide sine horisonter i et av fagene. Faglærer og den enkelte elev går sammen om å lage et opplegg som skal gå over en bestemt tidsperiode, og elevene skal jobbe frem mot et mål. Det pedagogiske verkstedet vil være åpent mellom 2. og 7. time gjennom hele uka.

 

Fullt hus
Rommet var fylt til randen av omtrent hundre personer hadde møtt opp til åpningen. To av dem var Anniken Brandal (16) og Guro Lien (16) fra 1DHA. Begge jentene skal være på verkstedet en tid fremover og virket positive til opplegget. - Jeg tror det kommer til å bli bra, folk får jo hjelp her, forklarer jentene samstemt.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.