Politiker hengte ut skoleelev i valgdebatt

En RV-politiker som deltok i skolens valgdebatt hengte ut en av skolens elever som rasistisk. - Jeg beklager på det sterkeste Rød valgallianse (RV) sin oppførsel på skolen vår, understreker rektor Dag Siljan.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Under den første valgdebatten torsdag 30. august gikk Rød valgallianse (RV) sin representant til verbalangrep på en av våre elever. Representanten opplyste om navnet på eleven og at han var å oppfatte som rasist. Eleven hadde overhodet ikke ytret seg i debatten, forteller rektor Dag Siljan.
I Buskerud har det vært en årelang tradisjon hvor politikere blir invitert til å gjennomføre valgdebatter rundt om på skolene. Samtlige av Åssidens elever var invitert på én av de fire valgdebattene i uke 35.

 

Meningsterror ikke akseptabelt
- Den enkeltes holdninger er ikke det viktigste i denne sammenhengen, her gjelder det politikernes oppførsel. Enhver må kunne gå på debattmøter uten å risikere å bli hengt ut av debattantene. Verken RV eller andre politiske partier kan tillate seg å bedrive "meningsterror" på en slik måte. Ved neste skolevalg vil vi be representantene forsikre oss om at uthenging av navngitte tilhørere/elever ikke vil forekomme, sier Siljan og understreker at det burde vært unødvendig med slike forsikringer.

 

Opphisset stemning
Etter møtet var det tendenser til håndgemeng i skolegården og voksenpersoner sørget for at elevene gikk tilbake til sine bygg og klasserom. Flere elever uttrykte ubehag over stemningen som fulgte i etterkant av valgdebatten, og skolen har også fått henvendelser fra flere foresatte som uttrykte bekymring.

– Skolen har et flerkulturelt miljø med masse ressurser og 200 tospråklige elever. Vi har i mange år jobbet svært målbevisst med holdninger til rasisme. Dessverre virket det som om RV heller ønsket en primitiv personfokusering i stedet for en konstruktiv og seriøs diskusjon om temaet, avslutter Siljan.

 

Skolevalget avsluttes søndag 2. september, med angrerett senest den 3. september. Rektor oppfordrer alle elevene til å delta i skolevalget.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.