Minoritetsspråklige hjelpepleiere uteksaminert

- Sammen har dere gjort hverandre gode, uttalte fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl under markeringen av avslutningen på to års utdanning. Hun fremhevet behovet for multikulturell helsekompetanse i Drammen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Avslutningen ble markert med taler, overrekkelse av gaver og servering av utmerket mat med retter fra mange land. Maten hadde elevene laget selv.

 

Pionerer i flerkulturell by
I sin tale framhevet fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl det gode samarbeidet mellom de 15 elevene fra 10 forskjellige nasjoner: - Dere har kompetanse utover det faglige fordi dere har med dere språk- og kulturkompetanse som pasientene i det multikulturelle Drammen trenger. Sammen med de svært gode resultatene dere har oppnådd, er dere dermed en svært viktig ressurs på arbeidsmarkedet. Dere er pionerer i en samarbeidsmodell og har satt spor etter dere, avsluttet fylkesmannen.

 

Klassen besvarte fylkesmannens tale med å understreke at de har lært mye, både norsk og helsefag i løpet av utdanningen. Kompetansen skal de ta vare på og bruke til beste for seg og samfunnet. De voksne hjelpepleierne vil savne både skolen og lærerne, det gode miljøet og samholdet i klassen.

Den treårige hjelpepleierutdanning har gått over to i nært samarbeid mellom OPUS, Drammen kommune, NAV og fylkesmannen. De fleste skal nå ut i ordinær jobb i helsevesenet i regionen.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.