Kjempepositive vedtak i fylkestinget

Fylkestinget vedtok i uke 50 totalrenovering av bygg F med en bevilgning på 55 millioner kroner. – Vi beholder nesten bare yttervegger og konstruksjoner, forteller avdelingsleder Asle Nerhagen fornøyd.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Nå kan vi tilby VG2 matfag som omfatter både baker-, konditor- og kjøttfag. Matfaget krever at elevene skal kunne følge matvarene fra produsent til forbruker. Vi må også kunne fremby varer etter alle restriksjoner som mattilsynet krever, forteller Nerhagen.

 

Matloven
- Per i dag kan vi ikke sikre trygge produkter ut fra mattilsynets definisjoner og krav, ei heller gi elevene opplæring i dette. Det sier seg selv at det ikke er holdbart, sier Nerhagen. Bygget ble satt opp i 1970 som husmorsskole.

 

Hektisk periode
- Vi har i løpet av et hektisk halvår klart å få frem veldig fine utkast til løsninger, noe de ansatte har bidratt til. Nå går vi inn i enda en krevende periode og må gjøre noen kompromisser for å gjennomføre undervisning for alle 120 elevene under utbyggingen, avslutter Nerhagen og regner med at neste juleavslutning skjer for 150 elever i et nytt bygg. Anbudsåpning er i slutten av uke 51.

 

Flere positive signaler
- Fylkestinget er positive til ny idrettshall på Berskaug, som blir et stort løft for kroppsøvingen på skolen. Saken skal imidlertid opp til behandling på nytt i februar, og fylkestinget ønsker da Drammen kommune som part i forhandlingene. Vg2 Bilskade, lakk og karosseri og nødvendig bygningsmessig løsning ble også nevnt fra talerstolen. Vi tror at vårt samarbeid med Norges største lakkeringsbedrift og lokalisering i bilbyen Drammen gjør at vi har gode sjanser, forteller rektor Dag Siljan.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.