God start for skolemiljøutvalget

Fylkesutdanningssjef Tom Martinsen besøkte Åssiden i uke 16 for å oppmuntre elever og lærere til å gjøre en best mulig jobb i skolemiljøutvalget.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Skolemiljøutvalget (SMU) er et viktig organ i skolen, og i år har fylkesutdanningssjefen Tom Martinsen tatt turen rundt til de ulike videregående skolene for å se hvordan det fungerer. I uke 16 sto Åssiden for tur.

 

Viktig
Etter en god lunsj i kantina, samlet elever og lærere seg for å informere og diskutere. Poenget med besøket var å oppmuntre elevene og vise at de faktisk har en mulighet til å være med på endringer og har en stemme når saker skal taes opp. - Skolemiljøutvalget er et viktig, rådgivende organ som skal hjelpe skolen til å gjøre det bedre for elevene, er åpningsreplikken til Tom Martinsen. Og dermed var diskusjonen i gang. Temaer som pc-bruk, lærerkapasitet og vurdering ble tatt opp, og både lærere og elever hadde muligheten til å si sitt.

 

Bra start
Skolemiljøutvalget består av seks elever og fem lærere. Det er her de store sakene som kommer fra elevrådet skal avgjøres. Utvalgets oppgave er å bedre miljøet både det læremessige og det sosiale. Målet er å bidra til at elevene får et best mulig skolemiljø.

Etter litt utskiftning i elevrådet, har skolemiljøutvalget måttet stå litt på vent og har ikke kommet helt på beina før nå. Men møtet med sjefen over alle utdanningssjefer i Buskerud ble en knallstart. Elevene synes det er viktig at det er et eget organ nettopp for miljøet, at de har mulighet til å endre på ting og presse lærerne til å yte det beste for elevene.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.