Elever viser vei

Når lærerne i avdeling for medier og kommunikasjon skal forbedre sin vurdering av elevarbeider, går de rett til kilden. Her er det elevene som gir rådene.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Vurderingskonferansen startet med at MK-elevene ble delt opp i 13 små arbeidsgrupper på tvers av klasser og trinn. I hver gruppe var det plassert en lærer som hadde i oppgave å være en lyttende veileder gjennom det forhåndsbestemte opplegget. Ingen motargumenter eller forsvarstaler skulle komme når elevene uttrykte seg. Først fikk alle muligheter til å fortelle om de beste og dårligste opplevelsene de hadde hatt med vurderinger. Etter denne runden var det ikke til å legge skjul på at også lærerne på media hadde noe å strekke seg etter.

 

Vurderte likt
Deretter fikk gruppene utdelt en et eldre elevarbeid. Ved hjelp av kriteriene som er satt opp for å oppnå de forskjellige karakterene, skulle de avgjøre hvilken karakter dette produktet hadde fått. Alle gruppene vurderte produktet til omtrent en svak tre'er. Det var også karakteren som hadde blitt gitt opprinnelig. - Det viser at elever og lærere tenker veldig likt, sier avdelingsleder Randi Aarskaug som er veldig fornøyd med gjennomføringen og all den konstruktive tilbakemeldingen. Hun legger også til at elevene har svært gode og reflekterte begrunnelser for forslagene.

 

Ny innsikt
Etter to iherdige timer, hadde elevene jobbet seg igjennom det hele. Fornøyde lærere kunne ta med seg hver sin plakat full av post-it lapper som fortalte hva elevene mente var best mulig vurdering for bedre læring. - Jeg har fått ny innsikt om hvilket grunnlag lærerne gir oss karakter. Jeg har virkelig ikke tenkt på vurdering på denne måten før, forteller Gunn-Helen Moen i 3MKA.

Det hele ble avsluttet med lunsj og kaker. Nå skal lærerne sette seg ned å se på alle forslagene slik at de kan bli bedre til å gi gode og læringsrettede vurderinger i fremtiden.


Publisert 28. juni 2013, oppdatert 28. juni 2013.