Tannopplysning i barnehagen

Elever på VK2 tannhelsesekretær har deltatt i et spesielt tannhelseopplysnings-prosjekt på Fjell i Drammen. Prosjektet var spesielt rettet mot førskolebarn med ikke-vestlig bakgrunn.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det har vist seg ved lokale og sentrale undersøkelser at minoritetsspråklige barn har dårligere tannstatus enn andre. For å sette fokus på tannhelse har elevene fra VK2 tannhelsesekretær laget og gjennomført et informasjonsopplegg for denne målgruppen. Elevene valgte selv virkemidler for å nå frem med budskapet til femåringer fra Fjellhagen barnehage.

Barna hadde varierende språknivå, fra å snakke og forstå norsk veldig godt, til ikke å beherske språket. Informasjonen fikk de gjennom skuespill (Karius og Baktus), rollespill, flanellograf, plakater, spill, dukketeater, demonstrasjonsfigurer og utstyr.

 

Virkelighetsnær opplæring
- Jeg tror kanskje noe av det viktigste er at de får prøve seg ute i det virkelige liv. Her får elevene våre prøve seg ute for "ekte pasienter", det vil si tverrkulturelle 5-åringer. På denne måten lærer de å kommunisere faget sitt i praksis, forteller faglærer Gunn-Kari Bakke fornøyd.

 

Samarbeid mellom flere etater
Et annet viktig element i prosjektet er at elevene har samarbeidet med etater utenom skolen. De har samarbeidet med barnehagen (styrer og avdelingsledere), tannpleieproduktfirmaer om sponsing, fylkestannlegens kontor og med den offentlige tannhelsetjenesten i Fjell distrikt. Representant fra fylkestannlegen og tannklinikken på Fjell var til stede under fremvisningen. De var imponert over hva elevene hadde fått til.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.