Skolestart mandag 21. august 2006

Her finner du opplysninger om møtested og tidspunkt, om bokliste samt skoleruta for neste skoleår. Alle elevene møter til skolestart i gymsalen mandag 21. august.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Alle elever skal tilknyttes en basisgruppe og få en fast kontaktlærer. Kontaktlæreren møter elevene i gymsalen første skoledag, før gruppene går til sine respektive avdelinger og rom.


Oppmøte i gymsalen mandag 21. august:

- Alle videregående kurs (VK1 og VK2) møter kl. 10.00.
- Alle nye elever (VG1) møter kl. 12.00.


Bokliste og elevkostnader
Et estimat over elevkostnader finner du under utdanningsprogrammenes del på hjemmesiden. Tabellen viser omtrentlige elevkostnader per skoleår, og det er ofte mulig å kjøpe brukte lærebøker slik at de reelle kostnadene blir lavere. Følg med hos bokhandlere, i avisannonser eller oppslag på skolen.

På grunn av innføringen av skolereformen "Kunnskapsløftet" i år, er kostnadene til bøker og utstyr usikre og kostnadsoversiktene er dermed veiledende. Bokliste for VK1 og VK2 finner du her, mens boklistene for alle førsteårselever (VG1) først vil være klare ved skolestart.

 

Har du fått skoleplass?
Det første tilbudet om skoleplass/ventelisteplass vil bli lagt ut på www.vigo.no i begynnelsen av juli. Andre inntak vil bli lagt ut i begynnelsen av august, nærmere dato vil bli annonsert. Søkere som har svart ja til å stå på venteliste til høyere ønske har da muligheten til å få tilbud om plass på et av disse, og søkere som ikke har fått noe tilbud før, kan få tilbud om plass.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.