Programfag til valg

80 niendeklassinger fra tre ungdomskoler deltok i todagers programfag til valg (PTV) i uke 17. Formålet med faget er blant annet at elevene skal gjøre praksiserfaringer fra videregående skole.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Vi har det strengere på ungdomsskolen, konkluderte en gruppe jenter fra Killingrud og Børresen ungdomsskoler. Ungdomsskolejentene mente at de hadde blitt tatt godt i mot i avdeling for Helse- og sosialfag: - Den første dagen ble vi spredt i de forskjellige klasserommene. Elevene her tok godt i mot oss, og vi har ikke følt oss utenfor, forteller Kaja Hagen (14) og Monica Då (14) fra Killingrud ungdomsskole.

De understreker også at det er fint å bli tatt i mot av elever, som bare er litt eldre enn dem selv, i motsetning til å få informasjonen fra lærere.

 

Faglig innhold
Alle avdelingene har utarbeidet opplegg som skal synliggjøre for ungdomsskoleelevene hva de enkelte utdanningsprogrammene og yrkene innebærer. – På Helse- og sosialfag har ungdomsskoleelevene lært å måle blodtrykk. De har også trent på grunnleggende førstehjelp, blant annet med instruktører fra Røde Kors, forteller rådgiver Lissbeth Bjørnstad.

 

Bakgrunn
Som en del av Kunnskapsløftet har Buskerud fylkeskommune samarbeidet med omkringliggende kommuner, NHO Buskerud og Ungt entreprenørskap om å utvikle en felles læreplan i programfag til valg (PTV) for regionen. Læreplanen er foreløpig, den skal prøves ut og evalueres i 2008. Prosjekt Drammensregionens kunnskapsløft har utviklet planen.

Den overordnede målsettingen er å hindre frafall og styrke gjennomføringen i videregående opplæring.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.