Pedagogisk plattform ferdig

Åssiden videregående skoles pedagogiske plattform er endelig ferdig utviklet. Prosessen har tatt mer enn halvannet år. Plattformen skal både inspirere, støtte og forplikte i den daglige jobbingen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Plattformen sier noe om hvem vi er og hva som er viktig hos oss. Det er viktig at vi er en enhetlig skole overfor elever og foresatte. Samtidig trenger vi som jobber her noe som støtter og forplikter oss i den daglige pedagogiske praksisen. Sånn sett har plattformen både en intern og en ekstern funksjon, forteller rektor Dag Siljan. I tillegg vil alle som søker på ledige stillinger ved skolen, måtte forplikte seg til å jobbe etter prinspippene i plattformen.

 

Appreciative Inquiry
Metoden skolen har brukt for å utvikle plattformen, kalles Appreciative Inquiry. Den grunnleggende ideen er at skolen kan strekke seg optimalt i positiv retning ved å studere hva som allerede fungerer veldig bra. For å få frem dette, har alle ansatte blant annet bidratt med små positive historier fra virkeligheten, beskrivelse av situasjoner og gode eksempler som andre kan lære av. Samtlige 240 ansatte har deltatt på 5 – 6 samlinger.

 

Prosessen viktig
- For oss som er en del av Åssiden videregående skole, har prosessen mot utviklingen av plattformen vært svært viktig. Dette har vi lært mye av, ikke minst har vi blitt bedre kjent med hverandre. Dette personalet har til sammen en enorm kompetanse, understreker Siljan.

 

Del av Kunnskapsløftet
Prosjektet ble finansiert gjennom midler fra Kompetanseløftet, som er en del av den større skolereformen Kunnskapsløftet. Ekstern hjelp til deler av prosessen ble leid inn fra konsulentselskapet Sareptas.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.