OPUS møtte politikere og fylkesutdanningsjef

Voksenopplæringens viktige funksjon i regionen og tilhørighet i skolen var temaer for et besøk i uke 46. Møtet kom i stand etter initiativ fra politikerne.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Leder og nestleder i Hovedutvalget for utdanning (HHU), Gottfred Rygh og Anne Sandum møtte hele personalgruppa på OPUS Drammen. I tillegg deltok fylkesutdanningssjef Tom Martinsen og saksbehandler for voksenopplæring Kirsti Slettevoll.

 

Kunnskap viktig
Hensikten med møtet var å gi fylkesutdanningssjef og utdanningspolitikere førstehånds kjennskap til den viktige opplæringsrollen OPUS Drammen har i vår voksenopplæringsregion, som strekker seg fra Hurum til Øvre Eiker. Temaer som ble belyst var nye målgrupper for voksenopplæringen, realkompetansevurdering, rettighets- og oppdragsundervisning, økonomi og organisering.

 

Gjestene besøkte også hjelpepleierklassen for minoritetsspråklige og sertifiseringsverkstedet for å få et innblikk i den daglige opplæringen. – Jeg tror at politikerne får bedre beslutningsgrunnlag i fremtidige saker gjennom innsikt og forståelse for hva vi jobber med, understreker avdelingsleder Oscar Mowinckel.

 

Det ble også tid til en åpenhjertig og uformell diskusjon om OPUS' tilhørighet i skolesamfunnet, som til tider føles noe truet på grunn av elevtallsvekst og nye læreplaner i Kunnskapsløftet.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.