Kan tilby grafiske fag til hele landet

Ved hjelp av en trykksimulator, bredbånd og utstyr for videokonferanser kan Åssiden tilby opplæring i grafiske fag til elever fra hele Norge. – Dette åpner for helt nye muligheter for småfag og for Prosjekt til fordypning, forteller faglærer Per Wium.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Kunnskapsløftet endrer utdanningsløpet for trykkere på en slik måte at det i teorien vil være mulig å utdanne trykkere ved langt flere videregående skoler enn i dag. Tilbudet kan gis til skoler, bedrifter eller andre institusjoner hvor det er elever eller andre som ønsker grunn- eller etterutdanning.

- Elever og praksiskandidater kan koble seg opp mot simulatoren vår over internett, og simulere tykking av papp, emballasje, etiketter eller plastposer, forteller faglærer Per Wium. Opplæringskontoret for Industribedrifter i Buskerud har nylig startet opp et kurs for praksiskandidater i emballasjebedrifter i Buskerud. Voksenopplæringsavdelingen OPUS arrangerer undervisningen i yrkesteori og den praktiske opplæringen skjer via simulatoren. Kandidatene fra Smurfit Kappa Norpapp og Lyche Konvolutt befinner seg både i Drammen og i Hønefoss.

 

Videokonferanser og digitalt bibliotek
- Første del av kurset fungerte veldig bra. Det er en stor fordel å kunne se hverandre via kamera og lydkvaliteten er mer enn god nok til at vi kan gå igjennom kapitler i læreboka og diskutere dem! Elever og lærere kommuniserer uavhengig av geografisk tilholdssted. Dette er fremtidens undervisningsform for småfag, understreker Per Wium.

Sammen med bruk av simulator bygges det opp et bibliotek med læremateriell, oppgaver og tester. Dette kan tilpasses den enkelte bedrift produksjon, maskiner og utstyr. Det gir også muligheter for spesialisering ganske tidlig i utdanningen og elevene kan starte som hospitanter i bedriftene og få det meste av praksisen i den bedriften de ønsker seg læreplass i.

 

Kostnadsbesparende
Det er mange og store fordeler ved å jobbe med simulator i nettopp dette faget. Elevene kan eksperimentere og gjøre feil uten at konsekvensene er store, verken tidsmessig eller kostnadsmessig for en bedrift. Opplæringen er normalt tidkrevende, og bedriftene tar seg ikke råd til å stoppe produksjonen. Skolene har ingen mulighet til å betale leie av slike maskiner i opplæringen, noe som fort kommer opp flere tusen kroner per time. Dette unngås med bruk av simulatorløsningen, forteller Per Wium.

 

Spleiselag skole og næringsliv
Åssiden videregående skole og emballasjeindustrien investerte for noen år siden i et lite antall trykksimulatorer (Flexpross) for flexotrykkmetoden. Det ble utviklet en metode for å benytte simulatorene via bredbånd og tatt opp i et større utviklingsprosjekt som testet ut opplæringsformen i større skala.

 

Avbildet er praksiskandidat Kjetil André Johansen fra Lycke Konvolutt som får fjernundervisning med lærer Per Wium fysisk lokalisert i Hønefoss.

Foto: John Steen.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.