Ikke midler til utbygging

Det ble ikke bevilget mer midler til byggingen til Vg2 Bilskade, lakk og karosseri eller Vg2 Matfag i fylkestinget i uke 50. - Vi ser på vedtaket kun som en forsinkelse, sier rektor Dag Siljan.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Hovedutvalget for utdanning (HHU) vedtok imidlertid at det skal arbeides videre med Vg2 Bilskade, lakk og karosseri og Vg2 Matfag i regi av Åssiden vgs fra og med skoleåret 2008/09. Det betyr at saken ruller videre, og den neste diskusjonen kommer sannsynligvis i forbindelse med budsjettjusteringen i april 2007.

Siljan ser positivt på vedtaket i HUU. – Dette innebærer forhåpentligvis bare en forsinkelse i forhold til det vi opprinnelig ønsket oss. Vi starter prosjektering av kjøkkenrenoveringen på restaurant og matfag så snart som mulig. I tillegg fortsetter utredningen av alternative løsninger i bygg E, forteller han.

 

Ser etter løsning for elevene
Den største utfordringen akkurat nå er å finne gode løsninger for de elevene som har valgt Bilskade, lakk og karosseri og Matfag som fordypning allerede på VG1. Flere av elevene kan tenke seg å gå videre i disse fagene på Vg2-nivå, og noen av dem valgte Åssiden vgs i utgangspunktet nettopp fordi disse tilbudene var vedtatt opprettet ved skolen.

 

- Flere av våre elever har valgt Åssiden vgs pga opprinnelig vedtak om tilbud om Matfag i november i fjor. Vi har også utviklet tilbud under Matfag som prosjekt til fordypning (PTF) på VG1, og mange elever er allerede i gang med fordypning som butikkslakter, forteller avdelingsleder Asle Nerhagen, restaurant og matfag. Lasse Tøftemo (16), Magnus Aasland (16) og Rebaz Salar Nori Salen (21) har alle valgt butikkslakter som prosjekt til fordypning på VG1. – Det er viktig å ha grunnopplæring før du kommer ut i butikken, mener elevene og henviser blant annet til krav til renhold og hygiene, for eksempel rutiner for nedkjøling.

 

Trenger lærlinger
Både bilskadebransjen og matbransjen trenger kvalifiserte lærlinger og arbeidstakere, og det er tilstrekkelig med læreplasser i distriktet til at alle som fullfører et slikt utdanningsløp.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.