Høgskolestudenter på ordentlig

Begge VK1-gruppene fra medier og kommunikasjon hospiterer som ordinære studenter på Handelshøgskolen Bis avdeling i Oslo i uke 4. Målet med hospiteringen er både faglig fordypning og å oppleve studentlivet. Prosjektet er nyskapende både for Åssiden og BI.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Medieelevene fra Åssiden deltar i ordinære forelesninger og gruppearbeid på bachelor-programmet for informasjon og samfunnskontakt. Temaet den første dagen var hyperaktuelt, med Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen som case for et innføringskurs i mediestrategi.

MK-elevene viste heller ingen respekt for de 90 tredjeårsstudentene i salen, og kom med innspill og kommentarer til høgskoleforeleser Cecilie Staude. Resten av uken skal de lære mer om PR-virksomhet og kommunikasjonskampanjer, kriseledelse og –kommunikasjon, journalistikk om privatøkonomi og kampanjeplanlegging.

 

Faglig relevant
Utviklingen av det faglige innholdet har vært en prosess siden juni 2006. Det sentrale var å finne frem til faglig relevante forelesninger for medieelevene. Handelshøgskolen BI har lagt godt til rette for å tilby et opplegg som er relevant for læreplanen i medier og kommunikasjon, samtidig som høgskolen får presentert en aktuell studieretning innenfor informasjon om samfunnskontakt.

 

Alle rettigheter
Selv om hospiteringen varer kun en uke får elevene tilgang og fulle rettigheter til bibliotekressursene, pc/it-løsninger, lesesaler og grupperom. Elevene fikk utdelt brukernavn og passord den første dagen slik at de fritt kan benytte nettverk og databaser.

BI har også vartet opp med en fadder per seks elever som skal sørge for at de finner seg til rette og for en felles lunsj med bachelorstudentene. Fadderne hadde nok gjerne sett at Åssiden-elevene hadde passert 18 år, men den sosiale delen lar seg nok gjøre uten å gå på studentpuben!


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.