Helsearbeider på prøve

Elevene på VG1 Helse- og sosialfag får prøve seg i praksis som helsearbeidere allerede første semester i videregående skole. Denne høsten skal 15 elever jobbe en dag i uken i kommunehelsetjenesten. Målet er at praksisen vil føre til økt rekruttering.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Hver onsdag skal elevene ut i praksis i hjemmetjenesten på Strømsø. Elevene lager selv læreplanen i samarbeid med lærer og veileder. - Dette blir mer virkelighetsnært for elevene, og selvfølgelig helt annerledes enn å ha tilsvarende opplæring i klasserom, forteller avdelingsleder Lise Frodesen. Til våren vil 15 nye elever få tilsvarende opplæring.

 

Nyskapende samarbeid
Prosjektet er et samarbeid mellom Drammen Kommune og skolen, og er tenkt å være en modell til etterfølgelse for andre. At mange er interesserte, bekreftes av den store mediedekningen av saken. – De erfaringene vi gjør i dette prosjektet, vil være direkte nyttige for andre kommuner og skoler, understreker rektor Dag Siljan.

 

Etterspørsel etter arbeidskraft
I de nærmeste årene vil behovet for ansatte omsorgssektoren øke betydelig. Det er anslått at det vil være behov for ti tusen nye ansatte, og faglærte helsearbeidere er bortimot garantert jobb etter endt utdanning. - For elevene kan praksisperioden være et springbrett til læreplass på samme sted. Dette er svært positivt både for våre elever, for skolen og kommunen, sier Siljan.

 

Vite mer?
Kunnskapsløftets prosjekt til fordypning (PTF) lar elevene prøve ulike yrkesretninger før de skal velge yrkesutdanning på Vg2, og senere gå ut i lære. Helsefagarbeidere er kvalifisert til jobber på blant annet sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste og innen rehabilitering.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.