Gerbera mot røyk og snus

Verdens røykfrie dag ble høytidelig markert av tannhelseelever og -lærere i uke 22. Begivenheten omfattet blant annet konkurranse på stand i skolegården og utdeling av blomster og informasjonsmateriell i alle klasser.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Tannhelseelevene hadde stand i skolegården ved A-blokka torsdag 31. mai, som er verdens offisielle røykfrie dag. De hadde utviklet positivt vinklede røykekontrakter både for røykere/snusere og for alle andre som ikke røyker. - Vi gjør ikke forskjell på røykere og ikkerøykere, men lar det få en positiv vinkling. Dette er både for elever og ansatte, og altså uten pekefinger, understreker lærer og primus motor Gunn Kari Bakke fornøyd.
Alle som skrev under en røykekontrakt var med i trekningen av fine premier, blant annet gavekort fra free-record-shop og lykkeposer med overraskelser inni. Røykere ble også oppfordret til å knekke en sigarett i en glassbolle.

 

Del av større kampanje
Jentene fra 3TAA tok runden i samtlige syv skolebygg for å snakke om røyking og snusing, samt å dele ut gerbera. Over 20 000 oransje gerberaer ble totalt delt ut i Norge denne dagen. Skolen deltar også i konkurranse utlyst av utdanningsdirektoratet, hvor et Kjetil og Kjartan-show er hovedpremie, sammen med trivselsmidler til skolen.

 

World No Tobacco Day
Verdens tobakksfrie dag markeres hvert år den 31. mai. I år var temaet "tobakksfri skole", med spesiell fokus på videregående opplæring. Bakgrunnen for dette er at mange elever opplever at det er vanskelig å stå i mot røyk- og snuspress når de starter på videregående skole. Det gjør videregående opplæring til en rekrutteringsarena for nye tobakksbrukere, og det er ofte der røykeidentiteten fester seg.

"World No Tobacco Day" er et initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO), og har blitt markert i Norge siden 1988. Nytt av året er navneendringen fra "Verdens røykfrie dag" til "Verdens tobakksfrie dag". Bakgrunnen for dette er at begrepet tobakk omfatter både snus og røyk.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.