Fått skoleplass?

Her finner du opplysninger om når og hvordan du må svare på tilbud om skoleplass i sommer, boklister for VG1 og VK2, info om ordningen med bærbare datamaskiner samt tid og sted for skolestart.

  • Av Ann-Mari Henriksen

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen.

Hovedinntaket er på nettet fra 6. juli med en svarfrist 16. juli. Andreinntaket er på nettet fra 3. august, da med svarfrist 10. august. BrukerID og passord er det samme som da du søkte.

 

Om bærbar PC
Fylkestinget i Buskerud bevilget i april 2007 ti millioner kroner til å starte opp en ordning med bærbare PC-er i undervisningen i videregående skole. På Åssiden videregående skole gjelder ordningen for 60 elever på VG1 elektrofag og 30 elever på VG1 medier og kommunikasjon fra skoleåret 2007-08. Det er to forskjellige måter å løse dette på, last ned informasjonsbrev fra fylkeskommunen her for å lese mer om mulighetene.

 

Oppstart, tid og sted
Alle våre elever - gamle og nye - ønskes velkommen til skolestart i gymsalen i A-bygget mandag 20. august:

 

- Klokka 10.00: VG2 og VKII
- Klokka 12.00: VG1

 

Boklister
Her finner du bokliste for utdanningsprogram på VG1og VK2-nivå. Elever på VG2 får låne lærebøker av skolen dette skoleåret. Enkelte utdanningsprogram krever imidlertid noe personlig utstyr, verktøy, etc. og elevene vil få beskjed om dette ved skolestart.

 

Skolereglement
For elevene er det viktig å sette seg inn i skolereglementet, dokumentet kan lastes ned herSkolereglementet er likt ved alle de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.