Computer Science som prosjekt til fordypning

En gruppe på 14 gutter fra VG1 Elektrofag har etablert et eget datarom utstyrt med fri programvare. Satsningen er et pilotprosjekt i fylket.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- I denne gruppen har vi mange svært kompetente elever. Vi fant fort ut at vi ville fordype oss i Linux og annen fri programvare. Mange av elevene må beskrives som ekte entusiaster som kan svært mye om Linux fra før, forteller Tor Bøhm. Elevene har både bygget opp maskinene med operativsystem og brukervennlige såkalte Open-office-løsninger i et eget nettverk.

 

Enkle gratisløsninger
- Vi bestemte oss for å lage et lite rom med Ubuntu, en av de enkleste Linuxdistribusjonene, på alle maskinene og annen fri programvare. Vi har brukt mange måneder på å få penger og utstyr for å få rommet ferdig, sier Tor Bøhm. Datarommet er åpent hele tiden og blir brukt til både til skolearbeid og underholdning i friminuttene.

Nå er fem maskiner, fem flatskjermer, 2 sofaer, printer og egen server på plass i et eget rom i B-bygget. En viktig årsak til etableringen av rommet er å vise frem for eksempel Ubuntu og annen fri programvare. Målet er å bygge kompetanse og å høste erfaringer med gratis programvare. Elevene har fått driftsansvar for rommet.

– Så vidt jeg vet, er vi den eneste skolen i Buskerud som har et komplett nettverk basert på Linux og gratis programvare, avslutter Tor Bøhm.

 

Mål både for regjeringen og fylket
Regjeringen ønsker å unngå en binding til en leverandør av programvare, i praksis til Microsoft. Bjørn Venn i Buskerud fylkeskommune har også tatt initiativ til et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.